Pekeng Doktor Nakapatay ng Isang Paslit Matapos Magsagawa ng Operasyon sa Tonsillitis ~ Kwentology


Sa Henan, na matatagpuan sa sentro ng Tsina, natuklasan ng mga pulisya ang isang tao na nagbabalat-kayo bilang isang doktor at nagpapatakbo ng isang 'di lisensyadong klinika.

Inaresto nila ang umano'y doktor pagkatapos niyang mapatay ang isang 11-taong gulang na batang lalaki. Ang batang lalaki, na may palayaw na Yang Yang, naninirahan sa isang boarding school na kadalasan ay umuuwi lamang sa kanilang tahanan isang beses kada-10 araw.

Masama daw umano ang pakiramdam ni Yang Yang at nagrereklamo na masakit ang kanyang lalamunan, kaya naman tinawag ng paaralan ang kanyang ina upang ito ay sunduin.

Dinala siya ng kanyang ina sa lokal na klinika upang magpatingin sa doktor. Dr Zhang, ang doktor na kanilang nilapitan at ayun sa kanya may tonsilitis ang bata at kinakailangan na ng operasyon.

Nanigurado ang doktor sa ina ng bata na ito ay isang simpleng operasyon lamang at inatasan ang batang lalaki na maupo para simulan ito.

Pekeng Doktor sa China Pumapatay ng Bata

Si Doktor Zhang at Kanyang mga Gamit Pang-Opera
Image of Si Doktor Zhang at Kanyang mga Gamit Pang-Opera
Gamit ang isang maliit na panistis o scalpel gumawa ang doktor ng ilang incisions sa leeg ng batang lalaki, ngunit napaubo ang bata at may dugong lumabas sa kanyang ilong at bibig. Sa gulat ng ina nang makita ang duguang mukha ni Yang Yang ay naki-usap ito sa doktor na tumawag na sa emergency services hotline.

Si Dr. Zhang ay humingi na nga ng tulong sa isa sa mga napapadaang kotse malapit sa kanyang klinika at humimok ang batang lalaki at kanyang ina sa ospital. Habang papunta na sa ospital ay nakasalubong naman nila ang ambulansya. Huminto sila upang bigyang daan ang paramedics. Ngunit sa kasamaang palad patay na ang batang lalaki.

Sa pagsisiyasat ng mga pulisya sa pagkamatay ng batang lalaki. Natuklasan nila na si Dr. Zhang at kanyang klinika parehong di-lisensiyado.

Mukhang ang taong-bayan ng Henan ay kailangan ng makahanap ng isa doktor, sana ang isang ito ay tiyak na at lisensiyado pa.

About Author:


Kung kayo po ay may mga kuwento at ulat, maari lamang itong ibahagi online. Lugod po namin kayong inaanyayahan na maging bahagi ng Kwentolohiya (Kuwentolohiya). Bilang isang Kwentologist, ang artikulong inyong sinulat ay mapapasa-ilalim din mismo sa sarili ninyong pangalan, bilang akda at biograpiya para sa inyong pagkakakilanlan.


Makipag-ugnayan lamang kayo sa pamamagitan ng aming contact page.

Thank you for reading posted on the website if you want to redistribute this article please include the link as the source. Have some kuwento to share? !

Latest Posts