Kwentology: private coaching classes
Showing posts with label private coaching classes. Show all posts
Showing posts with label private coaching classes. Show all posts

Watch | T'boli Special Child Dreams to be Part of the Voice Kids Philippines

Watch | T'boli Special Child Dreams to be Part of the Voice Kids Philippines
A special child with extraordinary talent! Please watch and share this video, see how this little angel offered her talent and touched the h...

Ang "T" Para sa Mga Ahenteng Lalaki [Ikalawang Kwento] ng Call Center Agent Confession

Ang "T" Para sa Mga Ahenteng Lalaki [Ikalawang Kwento] ng Call Center Agent Confession
Kakatapos pa lamang ng dalawang linggo training. Kaya itong si Ken sabik at gusto mapaaga sa bagong napasukang call center. Malaki ang offer...

Call Center Agent Confessions; Mga Kwentong Kababalaghan Ayun sa Tunay na Karanasan

Call Center Agent Confessions; Mga Kwentong Kababalaghan Ayun sa Tunay na Karanasan
Marahil ito ang pangalawang beses na gumawa ako ng kuwento dito sa Kwentology sa lengguwaheng Filipino . Sa ganitong paraan ko din siguro s...

Top Four Well-Paid Jobs in India

Top Four Well-Paid Jobs in India
While choosing a profession everyone wants a job which guarantees job satisfaction, good financial rewards and benefits, job security, and g...